GABINET TERAPII

I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

Jesteśmy niepubliczną placówką,

w  której zatrudniamy zespół specjalistów

z zakresu terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego,

a także dzieci, u których występuje nieharmonijny rozwój.

 

Nasz Zespół ściśle ze sobą współpracuje,

zapewniając podopiecznym profesjonalne,

a przy tym kompleksowe wsparcie.

Zapraszamy na konsultacje oraz regularną terapię indywidualną

lub grupową. Terapię łączymy z zabawą.

Dbamy, aby atmosfera była przyjazna dziecku i budziła w nim poczucie bezpieczeństwa i pozytywne emocje. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, stwarzając warunki, dzięki którym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju. Terapie i zajęcia specjalistyczne dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

PROWADZONE ZAJĘCIA

Terapia integracji sensorycznej

 

Integracja sensoryczna jest to proces zachodzący w ośrodkowym układzie nerwowym u każdego człowieka. Polega na przyjmowaniu i analizowaniu przez mózg informacji docierających do organizmu ze wszystkich układów zmysłowych. Do naszego organizmu docierają jedynie informacje przekazywane przez zmysły. Dzięki nim możemy poznać siebie i nasze otoczenie. Proces integracji sensorycznej pozwala nam właściwie zareagować na nową dla nas sytuację,

a następnie użyć poprzedniego zachowania w sytuacji podobnej. 

Terapia ręki

 

Rola jaką spełnia ręka w życiu człowieka jest bardzo wyraźnie widoczna

w zakresie samoobsługi, komunikacji, nauki i zabawy. Ręce nie pracują

w odosobnieniu- muszą być dobrze skoordynowane ze wzrokiem, słuchem, dotykiem oraz resztą ciała. Dlatego terapia ręki ściśle wiąże się m.in., z integracją sensoryczną, fizjoterapią, arteterapią, sensoplastyką, pedagogiką

oraz psychologią. 

 Sensoplastyka


Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku "od 0 do 100 lat". Jej celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. 

Zajęcia sensomotoryczne

 

Zajęcia sensomotoryczne prowadzone

w grupach, przeznaczone są dla dzieci w wieku 3- 7 lat. Rozwijają sferę poznawczą, emocjonalną, uczą komunikacji interpersonalnej, a także rozwijają kompetencje społeczne. 

 

W celu rezerwacji terminu

bądź pytań dotyczących terapii,

prosimy o kontakt telefoniczny