PROGRAM PRZEDSZKOLA

W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizujemy obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także poszerzamy ją, przeprowadzając nowatorskie rozwiązania programowe. Nauczyciele umożliwiają dzieciom swobodny rozwój stosując jednocześnie metody edukacyjne, wychodzące poza krąg tradycyjnych sposobów wychowania przedszkolnego. 


Wysoko wyspecjalizowana i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. W swojej pracy wykorzystują różnorodne metody i unikalne rozwiązania metodyczne, zarażając dzieci chęcią twórczego myślenia, badania i doświadczania świata, odkrywania nowych zainteresowań. 

Zajęcia edukacyjne w odpowiednio wyposażonych salach, wykorzystujące różnorodne metody i formy pracy z dziećmi takie jak:


Integrację sensoryczną

Metodę Battii Strauss

Metodę Weroniki Sherborne

Trening słuchowy Magdaleny Krawczun

Metodę kolorowych dźwięków

Zabawy z chustą Klanza

Zajęcia parateatralne

Kącik biblioteczny

Muzykoterapię

Bajkoterapię

NASZE ZAJĘCIA

W CENIE CZESNEGO

 

Gimnastyka

Logorytmika

Język angielski

  Zajęcia z psychologiem

Kuchcikowo

Rytmika

DODATKOWO PŁATNE

Judo

Joga

Tenis

Taniec

Piłka nożna

Zajęcia z psychologiem

Integracja sensoryczna

Zajęcia z logopedą

Sensoplastyka

Akrobatyka

Kodowanie

Wycieczki

Szachy

Lego®

Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu,

Poznaj naszą ofertę

klikając w przycisk!