NASZA KADRA

Nauczyciel odgrywa bardzo istotną role w życiu każdego dziecka

 

Nauczyciel jest jedną z ważniejszych osób mających wpływ na kształtowanie się u dziecka sposobu postrzegania świata i siebie samego. Dbamy o to, aby każdy zatrudniony przez nas nauczyciel był w pełni zaangażowany w opiekę i edukację Państwa dzieci. Zatrudniamy osoby, które kochają swoją pracę i wykonują ją z wielką pasją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu tworzymy warunki, aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom, a nauczyciele uczyli dzieci w przyjemny dla nich sposób, czyli poprzez zabawę. 


Anna Dzieciuchowicz
Dyrektor 


„Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w zakresie oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą. Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej, ukończyłam wiele kursów, m.in. kurs z Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Z dziećmi pracuję od 32 lat, a od 13 lat nieprzerwanie pełnię funkcję dyrektora. Z ogromną pasją i zaangażowaniem organizuję zajęcia, uroczystości, wycieczki, pikniki rodzinne, festiwale piosenek i zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkole powinno być jak „drugi dom” dla wszystkich dzieci. W nim dzieci muszą czuć się bezpiecznie i być takimi jakie są. To miejsce, w którym rozwijamy talenty, zainteresowania i pasje dzieci. Pracując z dziećmi dajemy im najlepszy przykład, jesteśmy z nimi i dla nich.”


Pani Sylwia

 

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 2015 roku ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2017 roku obroniłam tytuł magistra na kierunku marketing i zarządzanie oświatą. Pracowałam jako asystent nauczyciela w Szkole Podstawowej oraz jako wychowawca świetlicy szkolnej. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Z podziwem patrzę jak dzieci pokazują dorosłym rzeczy, których nie dostrzegamy. Wiele możemy się od nich nauczyć. Jestem osobą otwartą i pełną energii. Chcę pokazywać dzieciom świat, który sami mogą doświadczyć, rozwijać je wszechstronnie, pokazywać w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach. Muzyka jest moją drugą pasją, którą wplatam w pracę. Uważam, że w dużym stopniu dzięki niej dzieci zawdzięczają swój rozwój emocjonalny oraz wrażliwość. Priorytetem dla mnie jest wsłuchanie się w potrzeby dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. Pragnę, aby dzieci czuły się w przedszkolu dobrze, a każdy spędzony w nim dzień był radosny i pełen wrażeń."

Pani Ula

 

„Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Praca z dziećmi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, bo każde z nich jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe. Lubię patrzeć na ich entuzjazm, optymizm i ciekawość, gdy poznają nowe rzeczy i zdobywają nową wiedzę oraz na tę dziecięcą satysfakcję i rozpromienienie buzi, gdy nowo nabyte umiejętności z zachwytem prezentują dorosłym. One same choć zupełnie nieświadomie uczą mnie cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy, dostrzegać to co niedostrzegalne i na nowo zachwycać się otaczającym światem. W pracy z maluszkami moim celem będzie stworzenie im atmosfery pełnej ciepła, życzliwości, otwartości, radości i poczucia bezpieczeństwa, by w przedszkolu czuły się jak w drugim domu.” 

Pani Marta N.

 

„Ukończyłam studia licencjackie o specjalności opiekuńczo-wychowawczej  na  PWSZ  w Wałbrzychu oraz studia magisterskie o kierunku edukacja wczesnoszkolna  i wychowanie przedszkolne na Akademii Społecznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Domu Dziecka jako młodszy wychowawca oraz w niepublicznym przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Moim podstawowym celem w pracy z dziećmi jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła, radości, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Patrzenie na rozwój dzieci oraz na to, jak się cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu sprawia, że moja praca ma sens. Stosując różne metody pracy i formy zabaw rozbudzam w najmłodszych ciekawość otaczającego ich świata, zachęcając do odkrywania tego, co nowe i nieznane, aby każdy dzień  był przygodą i wyzwaniem.” 

Pani Paula B.

"Ukończyłam Psychologię ze specjalnościami kliniczna i sądowa oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Odbyłam szkolenia m.in. w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacji alternatywnej, zachowań trudnych w podejściu pozytywnym, seksualności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami, a także funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Regularnie poszerzam swoje kwalifikacje. Na co dzień pracuję głównie z dziećmi o szczególnych potrzebac dbając o ich rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy."


Pani Marta R.

 

"Jestem pedagogiem, nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trenerem st. I  Sensoplastyka(R). W pracy z dziećmi należy być otwartym na wiedzę i ją umiejętnie wykorzystywać, potrafić dostosować metody pracy do możliwości dzieci, być kreatywnym i cierpliwym.  Najbardziej w dzieciach lubię to, że są szczere, potrafią dorosłych zaskoczyć niejednym słowem lub zachowaniem oraz nauczyć, jak cieszyć się z małych rzeczy. W pracy z dziećmi nie ma czasu na nudę. Siłę do pracy z dziećmi czerpię z natury."

Pani Mariya

 

"Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie na kierunku filologia (magister filologii ukraińskiej , nauczyciel akademicki), oraz Lwowskiej Szkoły Pedagogicznej na kierunku - wychowanie przedszkolne. Praca z dziećmi jest moją wielką pasją i satysfakcją. Każde spotkanie z podopiecznymi jest dla mnie dużym wyzwaniem i nieodpartą radością. Indywidualne podejście do każdego dziecka, zrozumienie jego potrzeb i  zainteresowań jest moim najważniejszym celem."

Pani Ania


„Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu oraz słuchaczką studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Z wykształcenia jestem również inżynierem zagospodarowania przestrzennego. Od wielu lat towarzyszę dzieciom w ich rozwoju. Łącząc świadomość pedagoga o emocjonalnej sferze dziecka z wyobraźnią przestrzenną urbanisty proponuję kreatywne podejście w zabawach i rozwiązywaniu problemów. Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą. Indywidualne podejście do każdego dziecka, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości do prawidłowego rozwoju są moimi celami zawodowymi.”


Pani Marta K. 
 

„Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego  na Wydziale Pedagogicznym w Lesznie. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogicznym: wychowanie przedszkolne i edukacja  wczesnoszkolna z elementami terapii. Moją pasją jest  śpiew oraz gra na instrumentach. Lubię również aktywność fizyczną, posiadam kwalifikacje instruktora fitness. W pracy z dziećmi staram się wykorzystywać swoje zdolności muzyczne. Staram się ciągle podnosić kwalifikacje poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym daje mi dużo radości, uczy cierpliwości i miłości, pomaga spojrzeć na świat ich oczyma. Dostrzeżenie zmian w rozwoju dziecka, jego uśmiech i zadowolenie spowodowane pobytem w przedszkolu jest dla mnie najważniejsze – sprawia, że mam jeszcze większą motywację do pracy."

Pani Kasia

 

"Jestem nauczycielką wychowania wczesnoszko i przedszkolnego. W 2014r. ukończyłam studia licencjackie   o specjalizacji: resocjalizacja,  następnie ukończyłam studia magisterskie: pedagogika opiekuńcza z terapią, a także studia podyplomowe na kierunku: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Posiadam również kwalifikacje w zawodzie: Asystent osoby niepełnosprawnej. Od pięciu lat pracuje z dziećmi, mam doświadczenie zarówno w opiece, prowadzeniu zajęć i animacji na imprezach okolicznościowych. Uwielbiam pracę z dziećmi, gdyż z nimi każdy dzień jest inny. W wolnym czasie pełnię funkcję kuratora społecznego i wspieram rodziny we wszelkich trudnościach. W pracy z dziećmi największą uwagę zwracam na emocję, dlatego zarówno poprzez zabawę i naukę motywuję do ich właściwego wyrażania. "

Pani Karolina W. 

"Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach ścieżki klinicznej i wychowawczej dzieci i młodzieży. Jestem również w trakcie realizacji przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Wolny czas spędzam aktywnie i muzycznie – wyrażam siebie poprzez taniec, śpiew i grę na instrumentach. Dodatkowo podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w kursach oraz warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki. Pasja i rozwój – to połączenie, które osiągnęłam zarówno przez gromadzenie doświadczeń w placówkach oświatowych, jak również dzięki roli wychowawcy na koloniach profilaktycznych. W pracy z dziećmi bardzo cenię atmosferę przyjaźni i akceptacji. Dbam o to, aby dzieci były aktywnymi uczestnikami świata społecznego, kształtowały autonomię, wewnętrzną motywację oraz wysoką i adekwatną samoocenę. Jestem zwolenniczką relacji opartej na partnerstwie. 

Pani Marta D.

 

„Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej o specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z 2013 roku. Studia magisterskie o specjalności Terapia Pedagogiczna ukończyłam w 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe nadal pogłębiam będąc słuchaczką studiów podyplomowych. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i zaangażowaną, a praca z dziećmi przynosi mi radość i satysfakcję. Moim celem jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła i poczucia bezpieczeństwa co sprzyja nauce przez zabawę oraz wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Prywatnie moją pasją są podróże, zwierzęta, kino i literatura.” 

 

 

Pani Aleksandra B.
 

"Z wykształcenia jestem fizjoterapuetką i logopedą klinicznym. Od 2013 roku pracuję z dziećmi pomagając im w rozwoju. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie zajęć ruchowych, indywidualną pracę z dziećmi, pacjentami i zaangażowanie w roli Nauczyciela Współorganizującego edukację dla dzieci z niepełnosprawnościami. Prywatnie pasjonuje mnie odwiedzanie pięknych miejsc, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Kocham kino i przyrodę, w chwilach wolnych od zajęć zawodowych i rodzinnych opiekuję się adoptowanym króliczkiem"

Pani Joanna C.
​​​​​​​

„Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na tej uczelni ukończyłam również studia magisterskie na kierunku praca socjalna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole podstawowej oraz jako wychowawca w Domu Dziecka. W pracy z dziećmi, szczególnie ważne jest dla mnie indywidualne podejście i rozumienie ich potrzeb oraz emocji. Moim celem jest tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, która wspomaga ich wszechstronny rozwój.  Przebywanie z dziećmi uczy mnie na nowo ciekawości świata i radości z prostych rzeczy. Praca z nimi wymaga kreatywności, wrażliwości i autentyczności. Obserwowanie i towarzyszenie w ich codziennym odkrywaniu siebie, radościach i postępach daje mi wiele satysfakcji.”

Pani Aleksandra Ch. 

 

"Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła logopedię kliniczną oraz neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z dziećmi młodszymi - od pierwszych miesięcy życia do 6 roku życia. Zajmuje się problemami zaburzeń komunikacji i mowy (w tym ORM – Opóźniony Rozwój Mowy, SLI – specyficzne zaburzenia języka, zaburzenia ze spektrum autyzmu, wady wymowy). Jej pacjenci to dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – wcześniactwo, wady genetyczne  . W ostatnich latach pracowała jako terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej w Centrum Rozwoju Dziecka Bobath w Psarach. Współpracuje z wrocławskim gabinetem wspierania rozwoju „Neurosmyki”. W naszym przedszkolu prowadzi terapię indywidualną oraz grupowe zajęcia logorytmiczne"

 

Pani Marta S.

"Jestem absolwentką pedagogiki wczesnej edukacji z animacją artystyczną na Uniwersytecie Warmińsko-mazurskim w Olsztynie. Aktualnie swoje wykształcenie poszerzam o studia magisterskie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Moje doświadczenie uzyskałam poprzez  pracę indywidualną z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, opiekę nad dziećmi żłobkowymi oraz poprzez prowadzenie warsztatów plastycznych. Wybór mojej ścieżki zawodowej jest efektem połączenia zawodu z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym jest dla mnie bardzo inspirująca. Dzieci pokazują  świat z perspektywy, której jako dorośli nie dostrzegamy. Chciałabym, aby moi podopieczni zapamiętali okres przedszkolny jako czas przygody, w której wiele nauczyli się poprzez zabawę. Prywatnie interesuje się plastyką, wolontariatem, oraz zwierzętami. "