NASZA KADRA

Nauczyciel odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego dziecka.

Jest to jedna z kluczowych osób, mających wpływ na kształtowanie się u dziecka sposobu postrzegania świata i siebie samego. Dbamy o to, aby każdy współpracujący z nami pedagog był w pełni zaangażowany w opiekę

 i edukację Państwa dzieci. Zatrudniamy osoby, które kochają swoją pracę i wykonują ją z wielką pasją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy stworzyć warunki, dzięki którym nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, a nauczyciele pracują z dziećmi w przyjemny dla nich sposób, czyli nauczają poprzez zabawę. 

Anna Dzieciuchowicz

Dyrektor Przedszkola

„Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w zakresie oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą. Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej, ukończyłam wiele kursów, m.in. kurs z Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Z dziećmi pracuję od 32 lat, a od 13 lat nieprzerwanie pełnię funkcję dyrektora. Z ogromną pasją i zaangażowaniem organizuję zajęcia, uroczystości, wycieczki, pikniki rodzinne, festiwale piosenek i zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkole powinno być jak „drugi dom” dla wszystkich dzieci. W nim dzieci muszą czuć się bezpiecznie i być takimi jakie są. To miejsce, w którym rozwijamy talenty, zainteresowania i pasje dzieci. Pracując z dziećmi dajemy im najlepszy przykład, jesteśmy z nimi i dla nich.”

Pani Ula

Pani Sylwia

Pani Marta

Pani Paula

Pani Agata

Pani Justyna

Pani Ania

Pani Kasia

Pani Marta

Pani Karolina

Pani Marta

Pani Aleksandra

Pani Aleksandra

Pani Joanna

Pani Aleksandra

Pani Kamila

Pani Marianna

Pani Kamila

Pani Paulina

Pani Marta

Jesteśmy placówką, która dynamicznie się rozwija

i regularnie powiększa kadrę. 

Aktywnie rekrutujemy osoby z doświadczeniem pedagogicznym,

których pasją jest praca z dziećmi.

Osoby pragnące dołączyć do naszego zespołu prosimy o kontakt mailowy.

kontakt@kinderjagodno.pl