NASZA KADRA

Nauczyciel odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego dziecka.

Jest to jedna z kluczowych osób, mających wpływ na kształtowanie się u dziecka sposobu postrzegania świata i siebie samego. Dbamy o to, aby każdy współpracujący z nami pedagog był w pełni zaangażowany w opiekę

 i edukację Państwa dzieci. Zatrudniamy osoby, które kochają swoją pracę i wykonują ją z wielką pasją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy stworzyć warunki, dzięki którym nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, a nauczyciele pracują z dziećmi w przyjemny dla nich sposób, czyli nauczają poprzez zabawę. 

Anna Dzieciuchowicz

Dyrektor Przedszkola

„Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego oraz studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w zakresie Oligofrenopedagogiki i Organizacji i Zarządzania Oświatą, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Wzrokową (tyflopedagogika) i w zakresie Edukacji i Rehabilitacji osób z Niepełnosprawnością Słuchową (Surdopedagogika). Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej, ukończyłam wiele kursów, m.in.: kurs z Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Z dziećmi pracuję od 35 lat, a od 16 lat nieprzerwanie pełnię funkcję dyrektora. Z dużą pasją i zaangażowaniem organizuję zajęcia, uroczystości, wycieczki, pikniki rodzinne i zajęcia otwarte dla Rodziców.


Przedszkole to „drugi dom” dla wszystkich dzieci, w nim dzieci powinny czuć się bezpiecznie i być akceptowane takimi, jakie są. To miejsce, w którym rozwijamy talenty, zainteresowania i pasje dzieci. Pracując z dziećmi dajemy im najlepszy przykład oraz jesteśmy z nimi i dla nich”.”

Pani Ula

Pani Sylwia

Pani Marta

Pani Paula

Pani Marta

Pani Justyna

Pani Ania

Pani Kasia

Pani Marta

Pani Karolina

Pani Marta

Pani Aleksandra

Pani Aleksandra

Pani Joanna

Pani Aleksandra

Pani Kamila

Pani Marianna

Pani Kamila

Pani Paulina

Jesteśmy placówką, która dynamicznie się rozwija

i regularnie powiększa kadrę. 

Aktywnie rekrutujemy osoby z doświadczeniem pedagogicznym,

których pasją jest praca z dziećmi.

Osoby pragnące dołączyć do naszego zespołu prosimy o kontakt mailowy.

kontakt@kinderjagodno.pl