NASZA KADRA

Nauczyciel odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego dziecka.

Jest to jedna z kluczowych osób, mających wpływ na kształtowanie się u dziecka sposobu postrzegania świata i siebie samego. Dbamy o to, aby każdy współpracujący z nami pedagog był w pełni zaangażowany w opiekę

 i edukację Państwa dzieci. Zatrudniamy osoby, które kochają swoją pracę i wykonują ją z wielką pasją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy stworzyć warunki, dzięki którym nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, a nauczyciele pracują z dziećmi w przyjemny dla nich sposób, czyli nauczają poprzez zabawę. 

Anna Dzieciuchowicz

Dyrektor Przedszkola

„Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego oraz studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w zakresie Oligofrenopedagogiki i Organizacji i Zarządzania Oświatą, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Wzrokową (tyflopedagogika) i w zakresie Edukacji i Rehabilitacji osób z Niepełnosprawnością Słuchową (Surdopedagogika). Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej, ukończyłam wiele kursów, m.in.: kurs z Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Od ponad trzydziestu lat pracuje z dziećmi, natomiast od 2005 roku nieprzerwanie pełnię funkcję dyrektora. Z dużą pasją i zaangażowaniem organizuję zajęcia, uroczystości, wycieczki, pikniki rodzinne i zajęcia otwarte dla Rodziców. 
Przedszkole to „drugi dom” dla wszystkich podopiecznych, w nim dzieci powinny czuć się bezpiecznie i być akceptowane takimi, jakie są. To miejsce, w którym rozwijamy talenty, zainteresowania i pasje. Pracując z dziećmi dajemy im najlepszy przykład oraz jesteśmy z nimi i dla nich”.

 

PANI ULA

 

"Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na WSZ we Wrocławiu. Ukończyłam równie studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, obecnie jestem słuchaczem na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i Rehabilitacja osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Autyzmem oraz Zespołem Aspergera. W swojej pracy korzystam z wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach. Jestem również Terapeutą ręki i pomagam dzieciom w ich codziennych trudnościach manualnych. Praca z dziećmi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, bo każde z nich jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe. Lubię patrzeć na ich entuzjazm, optymizm i ciekawość, gdy poznają nowe rzeczy i zdobywają nową wiedzę. One same choć zupełnie nieświadomie uczą mnie cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy, dostrzegać to co niedostrzegalne i na nowo zachwycać się otaczającym światem. W pracy z dziećmi moim celem będzie stworzenie im atmosfery pełnej ciepła, życzliwości, otwartości, radości i poczucia bezpieczeństwa, by w przedszkolu czuły się jak w drugim domu. "

 

PANI SYLWIA

 

„Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 2015 roku ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2017 roku obroniłam tytuł magistra na kierunku marketing i zarządzanie oświatą oraz skończyłam podyplomowe studia w zakresie Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z Muzykoterapii oraz kurs instruktora Rytmiki. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Z podziwem patrzę jak dzieci pokazują dorosłym rzeczy, których nie dostrzegamy. Wiele możemy się od nich nauczyć. Jestem osobą otwartą i pełną energii. Chcę pokazywać dzieciom świat, który sami mogą doświadczyć, rozwijać je wszechstronnie, pokazywać w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach. Muzyka jest moją drugą pasją, którą wplatam w pracę. Uważam, że w dużym stopniu dzięki niej dzieci zawdzięczają swój rozwój emocjonalny oraz wrażliwość. Priorytetem dla mnie jest wsłuchanie się w potrzeby dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. Pragnę, aby dzieci czuły się w przedszkolu dobrze, a każdy spędzony w nim dzień był radosny i pełen wrażeń."

 

PANI MARTA

 

„Jestem absolwentką Uniwersytetu  Opolskiego na kierunku  „ Pedagogika resocjalizacyjna” oraz  studiów podyplomowych  WSZ Edukacja we ,Wrocławiu na kierunku „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna”. Dodatkowo ukończyłam wiele kursów po których mam uprawnienia do prowadzenia zajęć: m.in. z  Senspolastyka®, Terapia Ręki, Arteterapia, czy Bajkoterapia. Swoją pracę z dziećmi zaczęłam w liceum na wolontariacie, następnie pracowałam w żłobku. Od 2021 roku jestem pełnoetatową mamą Tadzia. Praca z dziećmi sprawia mi radość i satysfakcję, jednocześnie jest wyzwaniem, któremu staram się na co dzień jak najlepiej podołać. Do każdego z podopiecznych, w miarę możliwości, podchodzę indywidualne, poznaję jego pasje, zainteresowania  i potrzeby. W ten sposób organizuję czas podczas pobytu w przedszkolu. Moimi pasjami są: literatura kryminalna, nordic  walking, trekking górski, podróże po Polsce, jazda na rowerze, a ostatnio makrama.” 

PANI JUSTYNA

 

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe z logopedii ogólnej i klinicznej. Dodatkowo ukończyłam kurs "Logorytmika - Ruch, Słuch, Słowo". Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Na co dzień staram się organizować proces edukacyjny w taki sposób, aby dzieci poznawały świat poprzez zabawę, a w przedszkolu czuły się bezpiecznie. Do każdego z moich wychowanków podchodzę indywidualnie, wsłuchując się w jego potrzeby i zainteresowania. Moją pasją są podróże, muzyka, gra na flecie poprzecznym oraz czytanie literatury kryminalnej."

PANI ANIA

 

"Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Z wykształcenia jestem również inżynierem zagospodarowania przestrzennego. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które dają mi możliwość prowadzenia ciekawych zajęć z dziećmi, także ze specjalnymi potrzebami -  m.in. arteterapię oraz terapię ręki. Od wielu lat towarzyszę dzieciom w ich rozwoju. Łącząc świadomość pedagoga o emocjonalnej sferze dziecka z wyobraźnią przestrzenną urbanisty proponuję kreatywne podejście w zabawach i rozwiązywaniu problemów. Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą. Indywidualne podejście do każdego dziecka, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości do prawidłowego rozwoju są moimi celami zawodowymi."

PANI MARTA

 

"Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie ukończyłam studia licencjackie o specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Studia magisterskie z terapii pedagogicznej ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam również studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i kursach (m. in. terapia ręki) prowadzę także indywidualne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i wyzwaniami edukacyjnymi. Codzienna praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i sprawia ogromną radość. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie i staram się wspierać moich podopiecznych w poznawaniu świata. Moim celem jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła i poczucia bezpieczeństwa, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka."

PANI KAROLINA - PSYCHOLOG


"Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim - ścieżka kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży. Dodatkowo zrealizowałam kształcenie podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach oraz warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki. W pracy z dziećmi cenię sobie atmosferę przyjaźni i akceptacji. Dbam o to, aby dzieci były aktywnymi uczestnikami świata społecznego, kształtowały autonomię, wewnętrzną motywację oraz wysoką i adekwatną samoocenę. Prywatnie realizuję swoje muzyczne i taneczne zainteresowania, choć nie odmawiam sobie wieczorów z herbatą, puzzlami, filmem lub książką."

 

PANI MARTA

 

„Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego na Wydziale Pedagogicznym w Lesznie. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogicznym: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii oraz studia II stopnia na wydziale pedagogicznym na kierunku: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z muzyką, rytmiką i plastyką. Dodatkowo ukończyłam szkolenie "Kodujące brzdące". Moją pasją jest śpiew oraz gra na instrumentach. Lubię również aktywność fizyczną, posiadam kwalifikacje instruktora fitness. W pracy z dziećmi staram się wykorzystywać swoje zdolności muzyczne. Staram się ciągle podnosić kwalifikacje poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym daje mi dużo radości, uczy cierpliwości i miłości, pomaga spojrzeć na świat ich oczyma. Dostrzeżenie zmian w rozwoju dziecka, jego uśmiech i zadowolenie spowodowane pobytem w przedszkolu jest dla mnie najważniejsze – sprawia, że mam jeszcze większą motywację do pracy."

 

PANI ALEKSANDRA - LOGOPEDA, FIZJOTERAPEUTA

 

"Z wykształcenia jestem fizjoterapuetką. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Logopedii  Klinicznej, Przygotowania Pedagogicznego, Eduakcji i Rehabilitacji osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Integracji Sensorycznej - diagnoza i terapia, jestem również terapeutą ręki oraz trenerem Jogi. Od 2013 roku pracuję z dziećmi pomagając im w rozwoju. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie zajęć ruchowych, indywidualną pracę z dziećmi, pacjentami i zaangażowanie w roli Nauczyciela Współorganizującego edukację dla dzieci z niepełnosprawnościami. Prywatnie pasjonuje mnie odwiedzanie pięknych miejsc, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Kocham kino i przyrodę, w chwilach wolnych od zajęć zawodowych i rodzinnych opiekuję się adoptowanym króliczkiem"

 

PANI KAMILA

 

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogicznym o specjalności: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna oraz studia II stopnia z zakresu: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna i Edukacja Medialna. Swoje doświadczenie nabywałam prowadząc zajęcia taneczne dla dzieci. W pracy z dziećmi największą uwagę zwracam na emocje, właściwe wyrażanie ich poprzez zabawę i ruch. Praca z najmłodszymi daje mi wiele radości i  satysfakcji. Podziwiam dzieci za ich nieograniczoną wyobraźnię. Moją pasją jest taniec, zwierzęta i literatura."

 

PANI MARTA

 

„Ukończyłam studia na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy stawiam nacisk na holistyczny rozwój dziecka poprzez kontakt z różnorodnymi formami sztuki i kultury. Odkąd pamiętam interesował mnie niezwykły świat dzieci. Moją pasją jest praca przy wspieraniu ich naturalnej chęci poznawania świata. Szczególnie bliskie jest mi Porozumienie Bez Przemocy oraz alternatywne formy pedagogiki. Ukończyłam również kurs nauczania jogi dla dzieci i młodzieży oraz kurs podstaw plastyki sensorycznej. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki oraz spacerów. Moim ulubionym środkiem transportu jest rower.”

 

PANI KAMILA

 

„Ukończyłam studia I stopnia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze specjalizacją z języka angielskiego na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.  Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi już od 6 miesiąca życia, w przedszkolu oraz indywidualnej nauce dzieci młodszych i starszych języka angielskiego. W pracy z dziećmi staram się stworzyć dziecku bezpieczne miejsce, gdzie będzie z ochotą do niego wracać, budując naszą relacje na zaufaniu.”

PANI PAULINA

 

"Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i warsztatach z zakresu terapii ruchowo-oddechowej oraz zaburzeniami komunikacji i mowy. Zwracam dużą uwagę na indywidualną pracę z dzieckiem oraz samorealizację. Wolny czas spędzam aktywnie, praktykuję joge, jeżdżę na rowerze oraz podróżuję.”

 

PANI DOROTA

 

„Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia magisterskie, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam również kurs trenera zajęć marki Sensoplastyka®. 
W pracy z najmłodszymi stawiam na indywidualny rozwój każdego dziecka. Staram  się być nauczycielem przede wszystkim cierpliwym, ciepłym i miłym dla dzieci. Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i akceptowane.  Praca z nimi daje jej dużo radości, ponieważ każdego dnia dzieci zaskakują mnie swoją pomysłowością. Poza pracą z dziećmi interesuję się fotografią i podróżami, dużo czytam i jeżdżę na rowerze.”

PANI NATALIA

 

„Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii. Jestem absolwentką studiów podyplomowych – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, z językiem angielskim i przygotowaniem pedagogicznym oraz Oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Posiadam czteroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Odbyłam szkolenia m.in. w zakresie AAC - komunikacji alternatywnej, Programu Rozwoju Komunikacji – Makaton, edukacji matematycznej dzieci. Ponadto jestem Terapeutą ręki i pomagam dzieciom w rozwoju ich umiejętności manualnych. W swojej pracy korzystam z wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach. Na co dzień pracuję głównie z dziećmi o szczególnych potrzebach, dbając o ich rozwój społeczny, emocjonalny oraz poznawczy. Pracując z dziećmi zależy mi na budowaniu z nimi relacji oraz rozwijaniu ich samodzielności.”

 

PANI DARIA

 

„Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Terapia Zajęciowa. Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej Szkole Ateneum, na kierunku Pedagogika, ze specjalizacją Rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Swoje kwalifikacje wzbogaciłam także kończąc studia podyplomowe o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, a także kurs I i II stopnia z Terapii Ręki. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Swoje doświadczenie nabyłam pracując w prywatnych i publicznych placówkach przedszkolnych, a także realizując praktyki w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz specjalistyczno- terapeutycznych. Od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Realizuje się w pracy w zespole, mogąc czerpać wiedzę i umiejętności ze środowiska pracy. W wolnych chwilach pasjonuje się tańcem, którego elementami chętnie dzielę się podczas swojej pracy z dziećmi.”

PANI DOMINIKA

 

„Jestem studentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią. Doświadczenie w opiece nad dziećmi zdobywam już od wielu lat. Zaczynając od żłobka poprzez prywatną opiekę byłam wstanie poznać potrzeby dzieci w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju.  Nieustannie staram się poszerzać swoje kwalifikacje uczęszczając na kursy i zdobywając certyfikaty. Opieka to dla mnie nie tylko praca ale również pasja. Kontakt z dziećmi sprawia mi wiele radości a brak rutyny i codzienne wyzwania są niezwykle motywujące i dają wiele satysfakcji. Poza pracą jestem miłośniczką podróży, sportu oraz gry na skrzypcach. Zawsze wybieram aktywną formę spędzania czasu.”

 

PANI OLIWIA

 

„Jestem studentką Uniwersytetu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Swoją wiedzę zdobywam i poszerzam uczestnicząc w różnych szkoleniach. Najważniejsze dla mnie w pracy z dziećmi jest indywidualne podejście do każdego z nich oraz atmosfera podczas wspólnej pracy. Chcę, aby dzieci przychodząc do przedszkola czuły się bezpiecznie i dobrze się bawiły. Wolny czas lubię spędzać aktywnie np. na siłowni, lub grając w siatkówkę. Lubię też długie spacery oraz czytanie książek. Interesuję się psychodietetyką i dietetyką.”

PANI DARIA

 

„Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią; studia magisterskie na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz studia podyplomowe z  Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo jestem certyfikowanym trenerem Terapii Ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych, pomagam dzieciom w rozwijaniu ich zdolności manualnych oraz zrozumieniu świata społecznego w którym funkcjonują. W swojej pracy stawiam na ciągły rozwój i samokształcenie, dzięki czemu mogę urozmaicać zajęcia z dziećmi o nowe treści i metody pracy. Szczególnie interesuję się zagadnieniami dotyczącymi spektrum autyzmu. Moja praca to moja pasja, największą satysfakcje daje mi zauważanie progresu moich podopiecznych z biegiem czasu naszej współpracy. W wolnym czasie lubię ćwiczyć jogę oraz podróżować.”

 

PANI KAROLINA

 

„Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Pedagogika. Ukończyłam studia I stopnia o specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, a także studia II stopnia ze specjalnością: Terapia Pedagogiczna. W pracy z dziećmi zależy mi, aby relacja pomiędzy nauczycielem a dzieckiem była pełna uznania i akceptacji. Istotne w prowadzonych przeze mnie zajęciach są potrzeby rozwojowe dzieci, dlatego też przybierają one różną formę. Wiem, jak bardzo ważny w moim zawodzie jest nieustanny rozwój zawodowy, dlatego chętnie uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Aktualnie interesuję się dogoterapią i pozytywnym wpływem kontaktu zwierząt domowych na rozwój dzieci w ich środowisku rodzinnym. Prywatnie lubię pielęgnować rośliny doniczkowe, długie spacery, a także podróże.”

PANI SYLWIA


„Studia licencjackie ukończyłam na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; studia magisterskie na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera, Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży. Obecnie kończę studia z zakresu Pedagogiki specjalnej-Surdopedagogiki.
Odbyłam szkolenia w zakresie AAC - komunikacji wspomagającej i alternatywnej, Programu Rozwoju Komunikacji – Makaton, Picture Exchange Communication System- PECS, obsługi i wykorzystania programu Mówik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
Dodatkowo ukończyłam wiele kursów, po których zdobyłam uprawnienia do prowadzenia zajęć: m.in. z Senspolastyki®, Arteterapii, Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Jestem terapeutą 1 stopnia Metody Tomatisa, Trenerem Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych w pracy rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończyłam także: MNRI® Terapię NeuroTaktylną (elementy), MNRI® Integrację odruchów dynamicznych i posturalnych, Masaż Shantala. 
Najbardziej interesują mnie zagadnienia dotyczące spektrum autyzmu. W związku z tym odbyłam szkolenia z zakresu wybiórczości pokarmowych, treningu czystości, treningu kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych, VB MAPP- oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z ASD, zachowań trudnych i odmowy współpracy, histerii dziecka, warsztatu terapii uspokajającej i rozwijającej dziecko, wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI (programu budowania relacji), podstaw HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych. 
Najważniejsze dla mnie w pracy z dziećmi jest kierowanie się pedagogiką miłości i indywidualnym podejściem do każdego wychowanka. Dzieci powinny czuć, że nauczyciel je kocha i szanuje, że pragnie ich szczęścia. Muszą mu ufać i muszą czuć się bezpieczne. Wtedy wspaniale się bawią i rozwijają,  są szczęśliwe i uśmiechnięte, współpracują z wychowawcą i ze sobą, wspólnie pokonują trudności. Kochając dziecko, uczymy je kochać. ”


PANI MAŁGORZATA


„Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia polska o specjalizacji nauczycielskiej, studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito na kierunku edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku terapia pedagogiczna z arteterapią. Dodatkowo ukończyłam kursy i szkolenia, m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Dobrego Startu, Logorytmika – ruch, słuch, słowo. Jestem również certyfikowaną trenerką Smyko-Multisensoryki oraz terapeutką ręki. Od dziecka marzyłam, aby zostać nauczycielką, zapewne dlatego praca jest moją pasją. Bardzo doceniam codzienny kontakt z dziećmi oraz tę dziecięcą kreatywność, szczerość i niezwykłą mądrość. Z wypiekami na twarzy obserwuję rozwój dzieci i cieszę się, że mogę mieć w tym swój udział. W wolnych chwilach uwielbiam podróżować, kocham góry i właśnie tam najczęściej odpoczywam. Interesują się również literaturą górską, himalaizmem, a także grą w szachy.”

Jesteśmy placówką, która dynamicznie się rozwija

i regularnie powiększa kadrę. 

Aktywnie rekrutujemy osoby z doświadczeniem pedagogicznym,

których pasją jest praca z dziećmi.

Osoby pragnące dołączyć do naszego zespołu prosimy o kontakt mailowy.

kontakt@kinderjagodno.pl