GABINET TERAPII
I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

Witamy w Gabinecie Zajęć Specjalistycznych przedszkola KinderJagodno


Jesteśmy niepubliczną placówką, w której zatrudniamy zespół specjalistów z zakresu terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego oraz dla dzieci, u których występuje nieharmonijny rozwój. W skład naszego zespołu wchodzą m. in.: pedagog, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta z zakresu terapii ręki, psycholog, psychodietetyk. Zespół ściśle ze sobą współpracuje, dzięki czemu zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie. Podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, aby skutecznie pomagać. 


Zapraszamy na konsultacje oraz regularną terapię indywidualną lub grupową. Terapię łączymy z zabawą. Dbamy, aby atmosfera była przyjazna dziecku i budziła w nim poczucie bezpieczeństwa i pozytywne emocje. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, stwarzając warunki, dzięki którym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju

Terapie i zajęcia specjalistyczne dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

Czekamy na Państwa telefony pod nr 730-884-884.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą przygotowaliśmy dla Państwa. 


INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Integracja sensoryczna jest to proces zachodzący w ośrodkowym układzie nerwowym u każdego człowieka. Polega on na przyjmowaniu i analizowaniu przez mózg informacji docierających do organizmu ze wszystkich układów zmysłowych. Do naszego organizmu docierają jedynie informacje przekazywane przez zmysły. Dzięki nim możemy poznać siebie i nasze otoczenie. Proces integracji sensorycznej pozwala nam właściwie zareagować na nową dla nas sytuację, a następnie użyć poprzedniego zachowania w sytuacji podobnej. Proces integracji sensorycznej pozwala nam uczyć się różnych zachowań, dzięki którym możemy zaadaptować się do nieznanych nam warunków. Informacje zmysłowe integrują się już w okresie życia płodowego. Proces ten najintensywniej rozwija się do 7- 10 roku życia, dlatego terapia integracji sensorycznej kierowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W tym okresie nieprawidłowe procesy integracji sensorycznej szybko i skutecznie poddają się usprawnianiu. Stosowanie odpowiedniej terapii może zmniejszyć trudności dziecka w wielu sferach jego rozwoju. Integracja sensoryczna jest podstawą uczenia się, rozwoju mowy, poczucia własnej wartości i koordynacji ruchowej. Niepowodzenia w nauce, zaburzone planowanie motoryczne brak umiejętności płynnego czytania i pisania, nieprawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, trudności z koncentracją uwagi, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, niezgrabność ruchowa, obronność dotykowa, słuchowa i węchowa często mają swoje źródło w nieprawidłowej  integracji sensorycznej i braku integracji odruchów postawy. Trudności, które pojawiają się u dzieci nie są zależne od charakteru czy ich chęci. Dzieci nie mają nad nimi kontroli i często są postrzegane jako leniwe, nieporadne, niechlujne, źle wychowane, agresywne, nieprzewidywalne w zachowaniu, unikające kontaktów społecznych. Im wcześniej zauważymy zaburzenia integracji sensorycznej i podejmiemy odpowiednie kroki, tym efekty usprawniania dziecka będą szybciej widoczne, a trudności jakie przejawia dziecko zaczną się wycofywać. 


Co może świadczyć o zaburzeniach procesów integracji sensorycznej?                                                                                               
Czy Państwa dziecko:

 

 • Nie lubi przytulania;
 • Nie toleruje metek przy ubraniach, lubi długich rękawów i nogawek;
 • Nie lubi mycia włosów, obcinania paznokci;
 • Często mówi, że coś brzydko pachnie;
 • Lubi pokarmy tylko o określonej konsystencji;
 • Nie lubi ruchu, huśtania, kręcenia na karuzeli;
 • Domaga się silnego huśtania kręcenia na karuzeli, jest ciągle w ruchu, biega, skacze;
 • Poszukuje mocnych wrażeń, docisków, ściska mocno kredkę; 
 • Nie potrafi się skoncentrować, nie słucha poleceń, szybko się rozprasza;
 • Często się przewraca, potyka;
 • Szybko się zniechęca, jeżeli nie potrafi wykonać prostej czynności;
 • Przy posiłkach brudzi się, je niechlujnie;
 • Jest „lejące” lub zbyt napięte;
 • Ma trudności z ubieraniem się;
 • Ma częste i długotrwałe napady wściekłości;
 • Jest nadwrażliwe na dotyk, hałas, zapach.

 

Jeśli wśród wymienionych symptomów odnajdujecie Państwo swoje dziecko, warto skontaktować się z terapeutą integracji sensorycznej, który potwierdzi zaburzenia procesów integracji sensorycznej lub je wykluczy. Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę, która składa się z kilku części:

 

1. Wywiadu z Rodzicami,

2. Kwestionariusza,

3. Prób klinicznych,

4. Testów,

5. Podsumowania diagnozy.

 

Tylko pełna diagnoza pozwala nam określić ewentualne zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia odbywa się na Sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, głównie sprzęt podwieszany, który służy do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Również w sali terapeutycznej są pomoce do stymulowania układu dotykowego, słuchowego i wzrokowego.

Cennik:

1. Diagnoza (3 spotkania) - 400zł/os.
2. Terapia (45min) - 80zł/os.


 ZAJĘCIA SENSOMOTORYCZNE (z elementami integracji sensorycznej).

 

Zajęcia grupowe sensomotoryczne dla dzieci w wieku 3- 7 lat rozwijają sferę poznawczą, emocjonalną, uczą komunikacji interpersonalnej, rozwijają kompetencje społeczne. Jeżeli zajęcia są wzbogacone o elementy integracji sensorycznej, to dodatkowo pozwalają na integrowanie pracy bazowych systemów sensorycznych z rozwojem psychofizycznym. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka bądź korygowanie zaburzonych funkcji rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych z układu czucia głębokiego, układu przedsionkowego, zmysłu równowagi, zmysłu dotyku, wzroku, słuchu i węchu.


Cennik:

1. Zajęcia grupowe (4-5os.) - 40zł/os.


TERAPIA RĘKI

 

 Ręka jest to wysoce wyspecjalizowane i niezwykle cenne narzędzie służące do poznania świata , a co za tym idzie, nabywania nowych umiejętności. Doskonale sprawdza się w podnoszeniu ciężkich rzeczy, pchaniu i siłowaniu a jednocześnie potrafi wykonywać niezwykle skomplikowane 
i precyzyjne ruchy. Rola jaką spełnia ręka w życiu człowieka jest bardzo wyraźnie widoczna w zakresie samoobsługi, komunikacji, nauki i zabawy.

Ręce nie pracują w odosobnieniu- muszą być dobrze skoordynowane ze wzrokiem, słuchem, dotykiem oraz resztą ciała. Dlatego terapia ręki ściśle wiąże się m.in., z integracją sensoryczną, fizjoterapią, arteterapią, sensoplastyką, pedagogiką czy psychologią.

 

Terapia ręki ma na celu:

-usprawnienie motoryki małej

-wspomaganie nauki pisania

-rozwijanie sprawności dłoni, umiejętności chwytu oraz koordynacji pomiędzy obiema rękami

-wzmocnienie koordynacji wzrokowo- ruchowej

-rozwijanie umiejętności planowania ruchu

 

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci wykazujących:

-zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej

-problemy z czynnościami samoobsługowymi (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, zakładanie ubrań, posługiwanie się sztućcami)

-zaburzenia precyzji ruchu (przy zadaniach manipulacyjnych, np. lepienie, nawlekanie)

-problemy z obszaru grafomotoryki

-niedostosowanie szybkości ruchów oraz siły do zadania (zbyt wolno lub szybko i niedbale, czy też zbyt mocno lub zbyt słabo) 

-zaburzenia koordynacji obu rąk podczas zabaw 

-problemy z koordynacją wzrokowo- ruchową

 

Cennik:

1. Diagnoza - 100zł/os.
2. Terapia (45min) - 80zł/os.


SENSOPLASTYKA


 Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat. Jej celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych :)

Sensoplastyka® to:
- polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości :)
- mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw
- odpowiednio przygotowane otoczenie do działania
- pytania zamiast poleceń
Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu.

Na zajęcia należy przyjść w "roboczym ubraniu" lub wziąć coś na zmianę, ponieważ naprawdę będziemy się brudzić :)
Alergia nie jest przeciwwskazaniem do udziału, należy zgłosić na co uczestnik jest uczulony podczas zapisów - dostosujemy materiały wykorzystywane podczas warsztatów, aby każdy mógł korzystać z warsztatów bez ograniczeń.


Cennik:
1. Zajecia w grupach od 1 do 5 os. - 30zł/os
2. Zajęcia w grupach od 6 do 10 os. - 25zł/os.
3. Uczestnictwo Rodzica w zajęciach - 5zł/os.